راه های تقویت کردن حافظه

برای تقویت کردن حافظه نیاز است تا در ابتدا به همان عادت های قبلی خود بپردازید. به عنوان مثال وسایلی که برای مصرف روزانه خود در نظر گرفته اید را همیشه در جایی خاص قرار دهید. در این صورت هم خود شما و هم اطرافیان از محل اصلی آن باخبر هستند و در صورت نیاز پیدا کردن آن کار سختی نیست. پس سعی کنید که در چنین مواردی از تغییر استفاده نکنید ، زیرا تغییر می تواند به ضرر شما تمام شود.

اگر دوست دارید تا وسیله ای را در جایی خاص قرار دهید بهترین راه حل برای پیدا کردن آن نشانه گذاری خواهد بود. شما دوست دارید تا وسایل شما در جای مخصوص به خود باشند اما نمی دانید که آنها را در کجا قرار داده اید. در این حالت یکی از بهترین گزینه ها برای تقویت کردن حافظه شما استفاده از نشانه ای است که با نگاه کردن به آن متوجه حضورش شوید. مثلا یا تابلو ، کمد .و . . . نشانه های خوبی به شمار می رود

سعی کنید تا وسایل مورد نیاز خود را در کنار وسایلی قرار دهید که در طول روز چندین بار از آن استفاده خواهید کرد. به عنوان مثال گوشی همراه و کلید یا سوئیچ ماشین را در کنار هم قرار دهید. همچنین غذایی که برای ناهار خود در سر کار آماده کرده اید و کیف خود را با یکدیگر قرار دهید تا در این صورت بتوانید از فراموشی زودگذر خود دوری کرده و تقویت حافظه کمک کنید. هیچ گاه در هیچ کتابی حافظه را تنها به حفظ کردن منتهی نمی دانند. بلکه این تکته بسیار مهم است که از جنبه های دیداری موجود هم نهایت استفاده را داشته باشیم.

برخی از مواقع پرداختن به برخی از امور نیاز دارد تا شما کمی احساساتی شوید. به عنوان مثال تمدید دفترچه بیمه معمولا از کارهایی است که هر فردی به دلیل مشغله های روزمره ی خود ممکن است که آن را فراموش کند. بنابراین این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که تفکر خود را تغییر دهید. با خود این موضوع را مرور کنید که در صورت بیمه نشدن فرزند من چه بلایی بر سر او می آید. قطعا بیماری برای هر فردی وجود دارد و خاصیت بیمه ها برای پیشگیری ازهزینه های بسیار زیاد در این موارد خواهد بود.