چهارشنبه سوری را جدی بگیرید!!

آخرین شب از سه شنبه هر سال به چهارشنبه سوری اختصاص دارد. در حقیقت چهارشنبه سوری که در سال های اخیر به چهارشنبه سوزی تبدیل شده است. متأسفانه استفاده از مواد محترقه دست ساز خود به عنوان بزرگترین عامل برای ابتلا به سوختگی های مختلف در این روز ختم خواهد شد. برخی از مواد خانه ای منفجر می شود و برخی از مواقع هم جان یک فرد گرفته می شود. بنابراین اهمیت این روز بسیار بالا است و توجه به آن بسیار ضروری خواهد بود.

در رابطه با آسیب هایی که در چهارشنبه سوری می توان به آن اشاره نمود آسیب هایی است که مخصوصا به قسمت چشم ها و صورت یک فرد وارد می شود. چشم ها حساس ترین نقطه از صورت هستند که در صورت برخورد مواد محترقه به این قسمت تخلیه کامل آنها نیاز بوده و در برخی از موارد هم کوری کامل یا کم بینایی ایجاد می شود. پس از این موارد آسیب های وارده به دست ها یا پاها و سوختگی های در درجات مختلف بسیار دیده می شود.

جوانان در کوچه ها و خیابان ها جمع می شوند. برخی از موارد جمع ها دوستانه و برخی از موارد هم به جمعیت بزرگتری ختم خواهد شد. همیشه افرادی وجود دارند که هیجان بیش از حد را دوست دارند. شاید خود شما چنین افکاری نداشته باشید اما همیشه مراقبت چنین مواردی باشید ، زیرا ممکن است بر اثر برخورد مواد محترقه در کنار شما به از دست دادن یک عضو از بدن خود مجبور شوید. حتی در برخی از موارد خود این افراد به دلیل گرم شدن دست آنها و منفجر شدن مواد محترقه در دستشان ، این عضو مهم را از دست می دهند.

والدین نقش بسیار مهمی در این روز دارند. سعی کنید تا با خانواده خود به بیرون بروید. خانواده نقشی کنترل کننده دارند و معمولا می توانند از بسیاری از آسیب های اجتماعی و جسمی در شما جلوگیری به عمل آورند. شما در کنار خانواده هم می توانید به تخلیه انرژی های درونی خود بپردازید. به دلیل نزدیک بودن چهارشنبه سوری به ایام عید بسیار اهمیت دارد، پس رفتاری از خود نشان ندهید تا این روز از شادترین روز به غمگین ترین روز شما تبدیل شود. شادی را در حد خود دوست داشته باشید و از کارهای افراطی نیز بپرهیزید. نکته بسیار مهم توجه به انواع سوختگی است ، شما از نوع آن باخبر نیستید ، پس در صورت بروز هرچه سریع تر به یک اورژانس سوانح و سوختگی مراجعه کنید.