برخی از علائم بسیار مهم بیماران روانی

برخی از افراد وجود دارند که با رفتارهار خود می توانند موجب تغییراتی در روحیات طرف مقابل خود شوند اما در حقیقت این تغییرات از روی واقعیت نیست و بارها برای به دست آوردن آن نیز به دروغ متوصل خواهند شد. در نظر داشته باشید که برخی از افراد با رفتارهای خاص خود به شما ثابت می کنند که اختلالی در رفتار آنها وجود دارد. در ادامه با برخی از مهم ترین آنها آشنا خواهید شد.

افرادی که به شدت زندگی خود را بر پایه دروغ بنا می نهند از جمله افرادی هستند که می توانند به شما ثابت کنند مشکلی از نظر روانی آنها را تهدید می کند. این افراد برای هر موضوعی به جای آنکه از راستی و پاکی استفاده کنند به دروغ می پردازند و با این کار طرف مقابل را به سوی خود جذب می کنند. در حالی که هیمن دروغ های پی در پی می تواند به عاملی برای بروز مشکلات روانی شدیدتر تبدیل شود.

برخی از افراد از انجام کارهای درست دوری می گزینند. فردی را در نظر داشته باشید که از درست بودن یک کار اطمینان دارد اما با توجه به درست بودن آن علاقه ای برای انجام نشان نمی دهد. دوست دارد تا کارهایی که بسیار بدتر هستند را به عنوان یک کار اصولی انجام دهد تا دیگران به او توجه بیشتری داشته باشند. این تفکر که بیماران روانی همگی حالت خشنی دارند را فراموش کنید. معمولا اکثریت آنها که تشخیص هم داده نمی شوند با توجه به رفتارهای آگاهانه به بیماری های روانی دچار هستند.

افرادی که بیمار روانی خطرناکی هستند و باید هرچه زودتر برای پیگیری به نزد روانپزشک بروند از جمله افرادی هستند که هر حرفی را در هر جایی می زنند و از نظر آنها شکستن دل فرد مقابل تأثیری بر روی رفتار آنها ندارد. آنها توجهی ندارند که این حرف ها ممکن است گه تغییری در احساسات فرد مقابل ایجاد کند به همین دلیل دوست دارند تا به همان رفتار خود ادامه دهند. هیچ گاه از حرف هایی که زده اند پشیمان نخواهند شد. این افراد حتی با وجود بدترین حرف ها و رفتارهای خود نیز هیچ گاه احساسی از گناه ندارند و همچنان به آن ادامه می دهند.

معمولا اشتباه کردن به عنوان تجربه یکباره به شمار می رود تا برای بار دیگر آن را انجام ندهید ، اما متأسفانه افرادی که به این رفتارهای خود گرایش دارند بارها اشتباهات را تکرار می کنند و هیچ گاه از عدم تکرار آن راضی و خشنود نخواهند شد. آنها بدی را دوست دارند و به اینکه چه تأثیری بر روی روابط اجتماعی و زندگی آنها باقی می گذارد اهمیتی نمی دهند.