جنگیدن با ترس های غیر عادی

ترس هایی در وجود ما هستند که همواره می توانند کیفیت زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار دهند. ترس ها و استرس هایی بیهوده که همواره به ضرر ما خواهند بود و موجب خواهند شد تا با مشکلات عدیده ای همراه شویم. در این طلب قصد داریم تا با روش های مقابله کردن یا به اصطلاح جنگیدن با ترس ها بیشتر آشنا شوید تا از طریق بتوانید آنها را از اطراف خود محو کنید و با خیال راحت تری به امور زندگی بپردازید.

در گام اول نیاز است تا ترس هایی که وجود دارد و معمولا موجب تغییراتی در شرایط زندگی شما می شوند را شناسایی نموده و آنها را در جایی یادداشت کنید. پس از شناسایی کردن ، علت ترسیدن خود را هم مشخص کنید. به عنوان مثال چرا شما از رفتن به مهمانی دوستانه به صورت تنها ترس دارید ، مهمانی که تمامی دوستان شما حضور دارند و هیچ فرد غریبه ای در آن نیست. در صورت مشخص کردن علت می توانید این علت را تا اندازه ای از بین ببرید.

اگر از مسئله ای ترس دارید ، نتیجه ی نهایی آن ترس را در جلوی آن بنویسید. به عنوان مثال اگر تنهایی به مهمانی بروم چه خواهد شد؟ قطعا برخی از مواقع برخی از ترس ها هیچ پایه علمی ندارند و معمولا بر اثر بزرگترین به وجود می آیند. پس از بررسی متوجه خواهید شد که نتیجه ی مورد نظر به اندازه ی کافی بزرگ نیست و تأثیری بر روی کیفیت زندگی شما یا ارتباط اجتماعی با سایر افراد نخواهد داشت و یا حتی به شما ضرری وارد نمی شود.

پس از آن از روش های مختلف برای آرامش خود استفاده کنید. روش های آرام سازی که با تکنیک های خاصی قابل استفاده هستند می تواند بر روی توانایی جسمی و ذهنی و روحی شما تأثیر فوق العاده ای داشته باشد. اگر دوست دارید از روش هایی عادی برای تخلیه کردن استرس ها و ترس های خود استفاده کنید. به عنوان مثال برخی از افراد داد زدن در فضای آزاد را راهی برای تخلیه کرن انرژی های منفی می دانند.

ورزش کنید ، به تفریح کردن با خانواده و دوستان بپردازید. سعی کنید تا در فضای خانه شما یا در حین رانندگی موسیقی را گوش دهید. این گوش دادن به موسیقی می تواند از درصد استرس شما با منحرف کردن ذهن کمک زیادی کند.  اگر دوست دارید می توانید ترس های خود را برای فردی که به او اعتماد دارید بازگو کنید ، قطعا این فرد می تواند بسیاری از مشکلات شما را با عادی تلقی کردن یا غیر ضروری تلقی کردن ترس ها حل کند.