بایسته های حقوق اساسی

خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی نوشته دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهیpdf

خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی قاضی

این فایل، خلاصه کامل کتاب بایسته های حقوق اساسی نوشته دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی pdf است که مطالب این کتاب را به بیان زیر در حجم ۷۵ صفحه به بیان زیر خلاصه کرده است.

دانلود خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

دانلود خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی

گفتار اول: ویژگی های حقوق اساس

گفتار دوم: قانون اساسی

گفتار سوم: دولت- کشور

گفتار چهارم: اشکال دولت – کشور

گفتار پنجم: رژیم های سیاسی

گفتار ششم: حقوق فردی و آزادی های عمومی

گفتار هفتم: تفکیک قوا

گفتار هشتم: پارلمان قانونگذار

گفتار نهم: قوه مجریه یا دستگاه حکومت

گفتار دهم: اثرات متقابل قوای مقننه و مجریه

گفتار یازدهم: قوه قضاییه- دستگاه عدالت

گفتار دوازدهم: انتخابات

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دانلود دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

نکته: پیشنهاد می کنیم مطلب “خلاصه دانلود کتاب بازاریابی جهانی کیگان” را در سایت پدیده فایل بخوانید .